Facebook link

Hlavné námestie, Gorlice - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Rynek Gorlice

Hlavné námestie, Gorlice

Ratusz na rynku w świetle zachodzącego słońca.
Rynek, 38-300 Gorlice Turistický región: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 183551280
Gorlice sa môžu chváliť urbanistickým systémom dochovaným z doby zakladania mesta v 14. stor.
Rozsiahle, štvorstranné, terasovito situované námestie s rozmermi asi 90 m x 95 m má z rohov vybiehajúce ulice. Západný rad domov námestia tvoria historické meštianske domy. Za pozornosť stojí na nároží s ul. Wąską stojaci dom Artwińských – Rynek 6 a susedný dom, s číslom 7, vystavaný v 18. stor. Dom Artwińských pochádza zo 17. stor. a bol prestavaný v 19. stor. Už vstupný portál zdobí originálny reliéf delfínov pod „stromom života“ a okenné dekorácie obohacujú orly a lev pod stromom. Pri prechádzke po gorlickom námestí stojí za to vydať sa do uličiek vybiehajúcich z jeho rohov – Wąskej a Piekarskej. Na adrese Wąska 7 bol v roku 1780 vystavaný, a v klasicistickom štýle v roku 1874 prestavaný, meštiansky dom kachliara Grabca – Grabczyńského. V súčasnosti tu sídli Regionálne múzeum Poľského turisticko-vlastivedného spolku. Čelnú stenu domu zdobí sgrafito „Vojaci gorlickej bitky“. Na adrese Piekarska 5 sa zamerajte na dom pochádzajúci z konca 18. stor. a na nad oknom umiestnený reliéf levov držiacich erbový štít.

Žiadne objekty vo vybranej kategórii

Súvisiace príspevky