Facebook link

Gorlická Golgota, Gorlice - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Golgota Gorlice

Gorlická Golgota, Gorlice

Kamienna kaplica na wzgórzu, wysokie spadziste dachy, w dole widac zabudowę miasta.
Zamkowa , 38-300 Gorlice Turistický región: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 183525717
tel. +48 723967577
Predtým stával na Hradnej hore kríž, na ktorom sa v 80. rokoch 20. stor. nachádzala ceduľka s nápisom „Pápež Ján Pavol II.“.
Počas 1. svetovej vojny v zákopoch okolo hory pravdepodobne slúžil a bojov zvádzaných od novembra 1914 do 2. mája 1915 sa v uniforme rakúskeho seržanta zúčastnil otec pápeža Jána Pavla II., Karol Wojtyła senior. Prvú krížovú cestu tu v roku 1994 slúžil iniciátor výstavby kalvárie – prepošt farnosti sv. Ondreja Bobolu. Gorličania majú svoju Golgotu, na ktorú sami konajú púte, zhromažďujú sa na nej so svojimi priateľmi a ktorú s pýchou ukazujú turistom. Nachádza sa na kopci vzdialenom asi kilometer od kostola sv. Ondreja Bobolu. Pokiaľ sa zamyslení prechádzame cestičkami Gorlickej Golgoty, môžeme obdivovať sochu Krista v záhrade, baštu s Trpiacim Kristom, pietu, jednotlivé zastavenia krížovej cesty a konečne kaplnku Božieho hrobu. Jedinečný dojem robí nielen nad kopcom ale nad celým mestom sa týčiaca štvormetrová socha Vzkrieseného Krista umiestnená na dvanásťmetrovom podstavci. Možno ju vidieť z veľkej diaľky – víta a žehná Gorličanom vracajúcim sa do rodného kútu, novo prichádzajúcim a turistom.

Žiadne objekty vo vybranej kategórii