Facebook link

Dvorec Karwacjanov Gorlice - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Galeria Sztuki Dwór Karwacjanów Gorlice

Dvorec Karwacjanov Gorlice

Zabytkowy dwór mieszkalno-obronny zza kwitnących magnolii.
ul. Wróblewskiego 10a, 38-300 Gorlice Turistický región: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 183535618
fax. +48 183535601
Nemožno si prezrieť Gorlice bez návštevy rodového sídla zakladateľov mesta – dvorca Karwacjanov, ktorému sa vraví tiež „ariánske zhromaždisko“ alebo „stodola“, čo ilustruje jeho predošlé funkcie.
Prízemná časť budovy je pozostatok obranného dvorca vystavaného Dersławom II. Karwacjanom na začiatku 15. stor. Dvorec bol takmer celý zničený počas 1. svetovej vojny, čiastočnej obnovy sa dočkal v 70. rokoch minulého storočia. V rokoch 1982 – 92 bol reštaurovaný na základe archívnych fotografií. Dnes je Dvorec Karwacjanov sídlom múzea Dvorca Karawcjanov a Gładyszov, v kamenných pivniciach sa nachádza štýlová kaviarnička a vo vyšších poschodiach veľká výstavná sála Bronisława Świeykowského – komisionálneho starostu Gorlíc v rokoch 1914 – 1915 a menšia prof. Włodzimierza Kunza – bývalého rektora Akadémie výtvarných umení v Krakove, čestného občana Gorlíc. Pred budovou môžeme obdivovať pomník zakladateľa Gorlíc – Dersława I. Karwacjana, odhalený v roku 2005 na 650. výročie založenia mesta.

Obiekty na trasie

Súvisiace príspevky