Facebook link

Farský cintorín Gorlice - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Cmentarz parafialny Gorlice

Farský cintorín Gorlice

Nagrobny pomnik z rzeźbą anioła i kobiety.
ul. Karwacjanów, 38-300 Gorlice Turistický región: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 183537630
Farský cintorín v Gorliciach, založený pravdepodobne v 18. stor., sa nachádza v západnej časti mesta.
Cintorín má nepravidelný tvar, v jeho najstaršej časti zúžený. Dovnútra cintorína vedú štyri brány. Na osi hlavnej uličky môžeme obdivovať dve rodové kaplnky vystavané na začiatku 20. stor. – rodín Płockých a Miłkowských. Najstaršie – z pieskovca zhotovené náhrobky, ktoré môžeme nájsť na gorlickom cintoríne, pochádzajú z 30. rokov 19. stor. Cintorín sa stal objektom ťažkých útokov rakúsko-uhorskej armády, keď si Rusi práve uprostred hrobov pripravili svoje obranné stanovište. Dodnes možno v stene na strane ul. Karwacjanów vidieť stopy po strieľňach prerazených na cintoríne sa brániacimi Rusmi. Cintorín bol úplne zničený. Na mieste mnohých hrobov zívali diery po výbuchoch delostreleckých nábojov. Všade sa váľali polámané náhrobné kríže a rozbité dosky, náhrobky, ktoré to prečkali, na sebe dodnes nesú stopy guliek. Pamiatkou a symbolom boja o Gorlice je delostreleckým nábojom prerazený kríž na pomníku januárových povstalcov z roku 1863. Pomník bol vztýčený v roku 1913 na 50. výročie prepuknutia januárového povstania.

Obiekty na trasie