Pozorovanie vtákov

Widok na pole pełne bocianów
Z Malopoľska sa vďaka rôznorodej prírode stal región, ktorý poskytuje domov mnohým druhom vtákov. Ak sa chystáte na obyčajnú prechádzku, kúpte si ďalekohľad, pretože zaujímavé a zriedkavé druhy môžete neočakávane spozorovať. Najlepšími útočiskami pre krídlaté stvorenia sú chránené územia.

V Ojcowskom národnom parku hniezdi napr. pekný modrý rybárik, zaujímavé druhy ďateľovs bielym chrbtom a zelenosivý a nad vrtkými potokmi škorec. V Babiogórskom národnom parku žijú na skalách neobyčajne zriedkavé muráriky, v noci je možné počuť najväčšiu poľskú sovu: výra skalného. Gorczanský národný park je domovom pre strániacich od ľudí čiernych bocianov, ako aj tetrovov. V Pieninskom národnom parku hniezdi na skalách murárik, občas je možné spozorovať dravého orla krikľavého.V poľských Tatrách žije veľmi zriedkavý, úžasný dravec: orol skalný a občas tu prilieta najrýchlejší vták na svete, t.j. sokol sťahovavý. Magurský národný park v Nízkych Beskydách je domovom pre orla skalného a orla krikľavého a aj pre najmenšie poľské sovy: kulíšky. Vtáky je možné pozorovať aj vo veľkých lesných komplexoch, najzaujímavejší je Niepołomický prales. Je možné stretnúť čierne bociany, ako aj murárika bielokrkého. Prístavom pre vtáky je aj okolie rybníkov, napr. v doline Skawy a Wisly pri Spytkowiciach. Tu boli spozorované rôzne vodné druhy, napr. potápka červenokrká, bučiak a bučiačik, gágavé husi, niekoľko druhov rybárikovitých a veľmi zriedkavý kvakoš nočný. Pozornosť si zaslúžia aj veľké vodné nádrže v Dobczyciach, Rożnowe, Czorsztyne alebo Klimkówke. Najlepšie obdobie na návštevu je obdobie prelietania vtákov (III.–V. a VIII.–X.). Najlepším obdobím pre pozorovanie vtákov je skorá jar. Listy na stromoch a kríkoch vtedy nesťažujú pozorovanie, môžete rátať s tým, že uvidíte zaujímavé a zriedkavé sťahovavé vtáky hniezdiace v Malopoľsku.

Ornitologické výlety v jarno-letnom období:
Malopoľský ornitologický spolok (www.mto-kr.pl);  prírodovedné výlety s pozorovaním vtákov: Kancelária prírodovednej a aktívnej turistiky Bird Service (wwwbird.pl). Informácie týk. sa pozorovania vtákov: www.ptaki.dobczyce.pl (informácie o vtákoch Dobczyckého jazera), www.czaplon.most.org.pl (informácie o volavkách a iných mokraďových druhoch Doliny Górnej Wisły), www.carpatica.org (informácie o sťahovaní vtákov v Karpatoch).