Nowy Sącz. V Doline Dunajca

Ratusz
Toto dynamicky rozvíjajúce sa mesto sa nachádza v rozľahlej strednohorskej kotline pri strete Dunajca a Kamienice. Pri rozvetvení týchto dvoch riek sa nachádzajú zvyšky hradu, ako aj staré mesto. Nowy Sącz je známy vďaka mnohým priemyselným podnikom, dokonalej vysokej škole, ako aj mnohým turistickým atrakciám, hlavne však vďaka najväčšiemu skanzenu v Malopoľsku. Taktiež okolie mesta je zaujímavé: nielen vzhľadom na blízke beskydské pásmo, ale aj mnohé pamiatky.

V Nowom Sączi sa až do dnes udržala stredoveká urbanistická poloha mesta s veľkým námestím. V strede námestia sa týči neobaroková radnica s vežou a štyrmi rohovými rizalitmi, ako aj bohato vyzdobenými fasádami. Pred radnicou sa nachádza veľký pomník pápeža Jána Pavla II., spojený s hrajúcou multimediálnou fontánou. V blízkosti námestia je možné navštíviť gotický kostol sv. Margaréty z XIII. a XIV. st. Dvojloďová svätyňa je postavená z kameňa a tehly a do fasády sú zabudované dve masívne veže. Neďaleko sa nachádza taktiež pekný Gotický dom, v ktorom sa nachádza jedno z oddelení miestneho Krajského múzea. Je tu mnoho zaujímavých exponátov spojených s umením, kultúrou a dejinami mesta, ako aj Sądeckým regiónom. Ďalšie oddelenie Krajského múzea tvorí synagóga z r. 1746, jedna z mála pamiatok, aké zostali po početnej dávnej židovskej spoločnosti. Sú tu zhromaždené predmety spojené so starozákonnými sądeckými. Ak chcete vedieť, ako v XIX. st. vyzeral byt bohatého nowosądeckého mešťana, môžete sa vybrať do jedného z murovaných domov na námestí, v ktorom sa nachádza ďalšie oddelenie Krajského múzea: Galéria Márie Ritter a Staré meštiacke interiéry.

Na okraji starého mesta, na svahu nad dolinou Dunajca, stojí v parku stará bašta s renesančnou atikou, ako aj fragment obranného múru s drevenou verandou stráže. V blízkosti sú viditeľné zvyšky múrov a ukryté pivnice pod zemou. Iba toľko zostalo z veľkého sądeckého hradu. Hrad v Nowom Sączi bol postavený na začiatku XIV. st. a na začiatku XVII. st. ho sądeckí starostovia rozšírili v renesančnom štýle. Budovy boli ozdobené atikou, v hrade sa nachádzalo 40 komnát. Počas II. svetovej vojny v ňom nemeckí okupanti uschovávali muníciu a spolu s ňou bol v r. 1945 hrad vyhodený do vzduchu. Do dnes bola obnovená iba spomínaná bašta s múrom.

Skanzen v Nowom Sączi, čiže Sądecký etnografický park, leží na východnom predmestí. Na 20 hektároch sa nachádza viac ako 70 objektov, ktoré reprezentujú neobyčajnú rôznorodosť dávnej drevenej architektúry a tradičnej ľudovej kultúry lokálnych etnografických skupín, takých ako Lachovia, Pohorania, Lemkovia, a Sądeckí gorali. Obnovená bola aj zástavba osady nemeckých kolonizátorov, ako aj malej cigánskej osady. Už niekoľko rokov sa postupne tvorí nové oddelenie: Haličské mestečko, kde sa dnes nachádza radnica, niekoľko starých malomeštiackych domov, hasičská zbrojnica, ako aj šľachtický dvor.

Oplatí sa v okolí navštíviť !
Starý Sącz s viac ako 700-ročným kláštorom Klarisiek. Neďaleko kláštoru, na lúkach nad Popradom, stojí pápežský oltár. Je to pamiatka po slávnostnej sv. omši v r. 1999. Starý Sącz si zachoval aj stredoveké urbanistické rozmiestnenie s rozľahlým, vydláždeným námestím, z ktorého sa rozchádzajú úzke, tiché uličky.
Rytro, kde sú na strmom pahorku viditeľné zrúcaniny zámku z XIII. storočia. V Rytre sa končí trasa splavu po Poprade. Na špeciálnych pltiach sa brázdi pekný, 10-kilometrový úsek rieky od malých kúpeľov v Piwnicznej-Zdroji. Atrakciou v samotnom Rytre je dlhý sedačkový vlek novej lyžiarskej stanice, vyvážajúci turistov na štít Jastrzębskej hory. V Rytre sa začínajú aj dlhé, malebné turistické chodníky, vedúce na najvyššiu horu Sądeckého Beskydu, Radziejowú (1266 m n. m.).
Na sever od Nowého Sącza sa s tokom Dunajca môžete vybrať nad brehy hrádze Rożnowského jazera. Vodná plocha je dokonalá pre oddych: dá sa tu kúpať, je tu mnoho prístavov s vodnými zariadeniami.
 

Multimédiá