Facebook link

Park Miejski imienia Wojciecha Biechońskiego Gorlice - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Park Miejski imienia Wojciecha Biechońskiego Gorlice

Park Miejski imienia Wojciecha Biechońskiego Gorlice

Placyk w parku z kamienną rzeźbą dwóch przytulających się misiów.
ul. Sportowa , 38-300 Gorlice Region turystyczny: Beskid Sądecki i Niski
To jeden ze starszych i piękniejszych parków miejskich w kraju, położony w widłach rzek Ropy i Sękówki.

Park o powierzchni 24 hektarów założono w latach 1887–1900. Powstał dzięki staraniom ówczesnego burmistrza miasta Wojciecha Biechońskiego. Od strony obwodnicy prowadzi do niego wiszący nad rzeką Ropą linowy most z 1956 roku, zwany ławą. Park jest ulubionym miejscem spacerów mieszkańców wśród zieleni, wypoczynku i ruchu na świeżym powietrzu oraz letnich imprez plenerowych. Dzieci spędzają czas na placu zabaw odnowionym w 2019 roku. Park rewitalizowano w latach 2017–2018, przeprowadzono modernizację alejek i placów, kładki nad Ropą i dwóch kładek na Górze Parkowej, ustawiono ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, donice kwiatowe, tablice informacyjne i zegary, zmodernizowano parking, restaurację i toalety, uporządkowano zieleń, wprowadzono nowe nasadzenia, założono trawniki i rabaty oraz oświetlenie. Dużą część parku zajmuje Góra Parkowa wysokości 350 metrów oraz opadająca w stronę rzeki stroma skarpa z wychodniami piaskowca, porośnięta starodrzewem zwanym Laskiem Sokolskiego. Płaska, dolinna część jest typowym parkiem spacerowym, rosną tu drzewa w wieku 60–80, pojedyncze liściaste i iglaste w wieku do 150 lat, oraz okazy egzotyczne i krzewy. Przez park biegnie ścieżka rowerowa długości 2,5 kilometra, ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza z tablicami opisującymi zwierzęta, rośliny i geologię parku oraz ścieżka zdrowia. Malownicze są schodki utworzone z korzeni drzew oraz skała Kościelisko na skarpie, opleciona grubymi korzeniami brzóz i dębów. Wystarczy trochę cierpliwości i uwagi, by spotkać tu między innymi: łasice, kuny, jeże, zające, wiewiórki i różne gryzonie oraz wiele gatunków ptaków, poza tym salamandry plamiste, żaby, ropuchy, jaszczurki i zaskrońce, również wiele owadów. W parku ustawiono kilka pomników: popiersie burmistrza Gorlic i założyciela parku Wojciecha Biechońskiego z 1973 roku oraz pomnik bohatera narodowego Polski i Stanów Zjednoczonych Kazimierza Pułaskiego, oba projektu Janusza Krauzego, pomnik Niepodległości z rzeźbą Orła Białego, płaskorzeźbę wieszcza narodowego Juliusza Słowackiego z 1919 roku dłuta I. O. Kaniewicza oraz kamienny pomnik zakochanych z dwoma przytulającymi się niedźwiadkami.